Shopping Cart
đầu đọc uhf rfid cố định chainway

Fixed RFID Readers

Đầu đọc thẻ RFID cố định Chainway URA8

Chainway URA8

Fixed Android RFID Reader
Free RFID inventory Middleware

Đầu Đọc Thẻ RFID Cố Định Chainway URA4

Chainway URA4

Fixed Android RFID Reader
Free RFID inventory Middleware

Đầu đọc thẻ RFID UHF Chainway UR4

Chainway UR4

Outstanding UHF RFID Performance
Free RFID inventory Middleware

Đầu đọc thẻ RFID UHF Chainway R1

Chainway R1

RFID Card Sender
Free RFID inventory Middleware

Chainway R3

Desktop RFID Reader
Free RFID inventory Middleware

Antenna RFID cho đầu đọc thẻ UHF chainway

Chainway Ant-RC05

5dBi Panel Antenna
Free RFID inventory Middleware

Chainway Ant-RC09

9dBi Panel Antenna
Free RFID inventory Middleware

Antenna RFID cho đầu đọc thẻ UHF Chainway Ant-RC12

Chainway Ant-RC12

12dBi Panel Antenna
Free RFID inventory Middleware

Miễn Phí Vân Chuyển

Tất Cả Đơn Hàng Trên Toàn Quốc

7 Ngày Đổi Trả

Miễn Phí Đổi Trả Sản Phẩm

Sản Phẩm Chính Hãng

Chính Hãng Mới 100%

100% Bảo Mật Thông Tin

Đảm bảo thông tin cá nhân an toàn